Jste zde

Řízení a podpora

ŘÍZENÍ A PODPORA

Firma Engel-Gematex dodává a zajišťuje samozřejmě i vlastní PLC řízení a ovládání dodávaných strojů a technologií.
Využíváme možnosti vzdáleného připojení a kontroly k jednotlivým zařízením instalovaných u zákazníka, tím můžeme okamžitě a efektivně reagovat na vzniklou situaci nebo poruchu na zařízení a zákazníkovi neprodleně pomoci při řešení vzniklé situace.
Mimo standardní služby nabízíme zákazníkovi i celkový přehled dění v prádelně na jednotlivých stanovištích, data o produkci, statistiky atd.
Všechna data následně předáváme na lokální stanoviště - PC zákazníka, pro snadné vyhodnocování provozu a jednotlivých strojů.